Contact Us

Our Location

Hudobný fond
Hudobný fond
predajňa Musica Slovaca
Medená 29
811 02 Bratislava 1
Slovenská republika
View Google Map
Telephone
0903 436 730 | 02/59207422

Opening Times
Kamenná predajňa a notový archív
Otvorené
pondelok – piatok 11.00 - 13.00 14.00 - 16.00
Monday – Friday 11.00 - 13.00 14.00 - 16.00

musicaslovaca@hf.sk


Contact Form