Poštovné

Poštovné a balné
 
1.     Ak predávajúci odosiela tovar kupujúcemu poštou, účtuje kupujúcemu poštovné a balné (ďalej spolu len „poštovné“).
2.     Pri cene objednaného tovaru s DPH nad 50,-€ vrátane a pri jeho doručení na územie Slovenskej republiky je poštovné zdarma.
3.     Pri doručení tovaru na územie Slovenskej republiky, ktorého hodnota je vrátane DPH nižšia ako 50 €, predávajúci účtuje kupujúcemu jednotné poštovné nasledovne:
    a)     pri platbe vopred (platobná karta, bankový prevod).........................2,90 €;
    b)     pri odposlaní objednaného tovaru  na dobierku............................... 3,90 €.
 
4.     Pri doručení tovaru na územie Českej republiky predávajúci účtuje kupujúcemu jednotné poštovné podľa celkovej ceny objednaného tovaru a to:
    a)   pri cene objednaného tovaru s DPH do 50,- € (vrátane)........................poštovné 6,50 €,
    b)   pri cene objednaného tovaru s DPH nad  50,- €  do 100,- € (vrátane)...poštovné 11,00 €,
    c)   pri cene objednaného tovaru s DPH nad 100,- € ..................................poštovné 16,00 €.
 
5.     Pri doručení tovaru na územie ostatných krajín Európskej únie predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné podľa celkovej ceny objednaného tovaru a to:
    a)   pri cene objednaného tovaru s DPH do 50,- € (vrátane)........................poštovné   9,90 €,
    b)   pri cene objednaného tovaru s DPH nad  50,- €  do 100,- € (vrátane)...poštovné 15,00 €,
    c)   pri cene objednaného tovaru s DPH nad 100,- € ...................................poštovné 25,00 €.
 
6.     Pri doručení tovaru na územie ostatných krajín sveta predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné podľa celkovej ceny objednaného tovaru a to:
    a) pri cene objednaného tovaru s DPH do 50,- € (vrátane).........................poštovné  35,00 €,
    b) pri cene objednaného tovaru s DPH nad  50,- €  do 100,- € (vrátane)...poštovné  50,00 €,
    c) pri cene objednaného tovaru s DPH nad 100,- € ...................................poštovné  60,00 €.
 
7.     V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok z dôvodu, že predávajúci nemá momentálne objednaný tovar na sklade, predávajúci účtuje poštovné a balné kupujúcemu iba raz (pri vybavení prvej časti objednávky), a poštovné zvyšnej časti objednávky hradí predávajúci.

Článok 5
Vrátenie tovaru
 
1. Kupujúci má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Objednaný tovar prevzatý osobne v kamennom obchode nie je možné vrátiť.
3. Tovar musí kupujúci vrátiť predávajúcemu späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený. K vrátenému tovaru musia byť priložené:
    Doklad o zakúpení tovaru,
    Vyplnený formulár o vrátení tovaru.
4. Tovar spolu s hore uvedenými dokladmi musí kupujúci doručiť predávajúcemu na adresu:  
    Hudobný fond
    Medená 29
    811 02 Bratislava.
 
5. Predávajúci upozorňuje, že kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj:
zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo kníh predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
periodickej tlače a kníh nedodávaných v ochrannom obale.
 
6. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na ním určený účet, resp. po vzájomnej dohode osobne v sídle predávajúceho.
 
7. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.