Hviezdoslavova poézia je pre mnohých azda „iba“ témou školských lavíc. Môj súčasný kontakt s tvorbou najväčšieho slovenského básnika vyústil do myšlienky spojenia krásy jeho Sonetov z roku 1886 s jazzovou hudbou. Magický a snový príbeh človeka, túžiaceho po dotyku s vesmírnou božskou krásou, množstvo mytologických postáv a situácií vystupujúcich na pozadí nočnej „púte“ ku hviezdam, no najmä vyznanie viery a vďačnosti prostredníctvom čarovnej zvukomalebnosti slov (napr. čaropohár, krasopani... v bežnej reči neexistujúce slová), sa mi stali inšpiráciou pre vytvorenie cyklu desiatich piesní pre mužský hlas a jazzový ansámbel. Spolupráca s hudobníkmi účinkujúcimi na tomto albume bola radostným obdobím napĺňania mojich hudobných predstáv a očakávaní. Album venujem stému výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava.


Hviezdoslav's poetry is perhaps "only" the theme of school desks for many. My recent contact with the work of the greatest Slovak poet resulted in the idea of combining the beauty of his Sonnets from 1886 with jazz music. The magical and dreamy story of a person longing to touch the cosmic divine beauty, a number of mythological characters and situations emerging in the background of the night "pilgrimage" to the stars, but especially the confession of faith and gratitude through the magical sound of in ordinary language non-existent words, became an inspiration for me to create a cycle of ten songs for male voice and jazz ensemble. Cooperation with the musicians performing on this album was a joyful period of fulfilling my musical ideas and expectations. I dedicate the album to the 100th anniversary of the death of Pavol Országh Hviezdoslav.

František Báleš


Sonet 1 7:53

Sonet 2 5:03

Sonet 3 7:11

Sonet 4 4:49

Sonet 5 5:01

Sonet 6 4:25

Sonet 7 6:34

Sonet 8 5:47

Sonet 9 5:50

Sonet 10 8:18

Celkový čas / Total Time 60:51


spev / vocal: Matúš Uhliarik

klavír / piano: František Báleš

kontrabas / double bass: Vladimír Máčaj

bicie nástroje a perkusie / drums and percussions: Juraj Šušaník

Hostia / Guests:

krídlovka / flugelhorn (Sonet 5, 8): Ondrej Juraši

flauta / flute (Sonet 7): Mária Reháková

WAF Band: vokály / vocals (Sonet 2, 6, 10) Kristína Gotthardt, Jana Jakubíková,

Adriana Čatlošová, Ján Pallo, Matúš Uhliarik, Jakub Kováč


℗ + © 2021 Hudobný fond / 2021 Music Fund Slovakia
František Báleš: Sonnets

  • Product Code: 6230
  • Availability: In Stock
  • 15.00€

  • Ex Tax: 12.50€