Eugen Suchoň

Komorné dielo - Complete Chamber Works

1923 – 1977

    

CD 1

1. Pochod pezinského športového klubu / Pezinok  Sports Club March (1923)   2:31                  

Slovenské kvarteto * Slovak Quartet

2. Legenda /  Legend  (1925)                       2:59

 Jozef Luptáčik, ml. - klarinet (clarinet) *  Tomáš Nemec - klavír (piano)

3. Jeseň / Autumn (1925)      9:01

Martina Pepuchová - flauta (flute) * Martin Ťažký - violončelo (cello) * Magdaléna Remenárová - klavír (piano)             

4. Kvarteto g mol / Bläss quartet I. in g minor  (1925)  5:47

Martina Pepuchová -  flauta (flute) * Magdaléna Remenárová - klavír (piano) 

* Šimon Pajtinka - lesný roh (french horn) * Lenka Ponická - klarinet (clarinet)

5. Elégia / Elegy (1926)   7:43

Branislav Belorid - trombón (trombone) * Jordana Palovičová - klavír (piano)

6. Nokturno / Nocturne  (1927)             14:05

Úprava / Arrangement  Vladimír Godár

Ján Slávik - violončelo (cello) *  Daniela Varínska - klavír (piano)

7. Balada / Ballad (1928)                     9:12

Martin Matiašovič - lesný roh (french horn) *  Monika Mockovčáková -  klavír (piano)
CD 2

Sonáta As Dur op. 1 / Sonata in A Flat Major, Op. 1 (1929 -1930)

1 / 2 / 3 28:35

Československé komorné duo  

Pavel Burdych, husle (violin)  *  Zuzana Berešová, klavír (piano)

Sláčikové kvarteto  op. 2 /  String Quartet, Op. 2 (1931-1939)

4 / 5  29:02

Slovenské kvarteto *  Slovak Quartet         

Serenáda pre dychové kvinteto  op. 5 /  Serenade,  Op. 5   (1932-1933)

6 / 7 / 8 / 9 / 10 11:24 

Slovenské dychové kvinteto *  Slovak Wind Quintet 
CD 3

Klavírne kvarteto op. 6 /  Piano Quartet  Op. 6 (1932-1933)

1 / 2 / 3 /        24:04 

Muchovo kvarteto / Mucha Quartet  (svetová premiéra nahrávky na zvukovom nosiči - world premiere recording on CD) 

Fantázia a Burleska op.7 / Fantasy and Burlesque, Op. 7  (1933-1948)                                 

4 / 5          27:13

Alan Vizváry - husle (violin) * Sylvia Čápová - Vizváryová -  klavír (piano)                          

Juraj Tomka - husle (violin) * Maroš Klátik - klavír (piano) 

Sonatína  op. 11 / Sonatina, Op. 11 (1937)    

6 / 7 / 8                                                                                                                                          13.07

Ján Timčák - husle (violin) * Monika Mockovčáková - klavír (piano)CD 4


Poème macabre op. 17 / Poeme macabre,  Op. 17 (1963)

1

Boris Kucharsky - husle (violin) * Per Rundberg - klavír (piano)              11:32

Šesť skladieb pre sláčiky (sláčikové kvarteto) op. 19 /  Six compositions for string quartet, 

Op. 19 (1955 -1964)              28:15

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Slovenské kvarteto * Slovak Quartet

(svetová premiéra nahrávky na zvukovom nosiči vo verzii pre sláčikové kvarteto – world premiere recording on CD in the version for string quartet)

Concertino / Concertino  (1977)

8 / 9 / 10 / 11 / 12             21:27

Jozef Eliáš - klarinet (clarinet)  *  Zuzana Biščáková - klavír (piano)

(svetová premiéra nahrávky na zvukovom nosiči vo verzii pre klarinet a klavír – world premiere recording on CD in the version for clarinet and piano)
CD 5


OBRÁZKY ZO SLOVENSKA / IMAGES FROM SLOVAKIA (1954 - 1955) pre sláčikové kvarteto 

/ for string quartet

Maličká som, malá ľudová suita pre deti / Tenny-Weeny Me, little folk suite for children

1 / 2 / 3 / 4 / 5  3:53

Slovenské kvarteto *  Slovak Quartet

(Úprava pre sláčikové kvarteto / Arrangement for string quartet Eduard Pingitzer, jr.).

Keď sa vlci zišli, malá ľudová rozprávka pre deti / The Wolf Pack,  little folk tale for children       

6 / 7 / 8 / 9 5:20

Slovenské kvarteto  * Slovak Quartet

Preletel sokol, ľudové divertimento pre deti  / A Falcon Flew Over, folk divertimento for the young

10 / 11 / 12 / 13 7:06

Slovenské kvarteto  * Slovak Quartet

Sonatína pre sláčikové kvarteto / Sonatina, for string quartet   

14 / 15 / 16 9:19

Slovenské kvarteto * Slovak Quartet

Piesne z hôr / Songs from the Mountains  (1937 – 1947)

17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 13:31 (Úprava pre sláčikové kvarteto / Arrangement for string quartet Eduard Pingitzer, jr.)

Slovenské kvarteto * Slovak Quartet

Aká si mi krásna /  How  beautiful you are me  (1932-1933)

24  2:07

(Úprava pre sláčikové kvarteto / Arrangement for string quartet  Eduard Pingitzer, jr.)

Slovenské kvarteto * Slovak Quartet


Eugen Suchoň: Complete Chamber Works 1923 - 1977 5CD

  • Product Code: 6235
  • Availability: In Stock
  • 39.00€

  • Ex Tax: 32.50€